THE SECRET FASHION COUNCIL

PENDEL
BEN
BILD2
svartvitorginalhålla
SVARTVIT6
hannaafekstrom_photo_williamolebring
The secret fashion council gallery

 

hannaafekstrom_photo_williamolebringThe Secret Fashion Council förenar spiritualitet med mode, konst och design. Den här smyck- eskollektionen påvisar sambanden mellan parapsykologi och kvantfysik, baserat på forskning om materia och energi. Enligt kvantfysiken är allt i universum uppbyggt av vibrationer och många tror att mediala människor har förmågan att känna av dessa. Genom att använda metafy- siska färdigheter från ett medium, erbjuder The Secret Fashion Councils smyckeskollektion att få sitt smycke “avläst” och utvärderat på ett mycket speciellt sätt, där mediet siar om bärarens andliga förflutna, nutid och framtid. Syftet med kollektionen är att initiera bäraren till tidig- are outforskade andliga områden. Förhoppningarna är att detta kommer vidga konsumentens förståelse om att föremål inte bara är köpbara livlösa ting, utan något som innehåller lite av dig, mig och allt.