Privilegebooth

bild där det står privilege booth i skrivstil med rosa bakgrund

PRIVILEGE BOOTH – Confession Session

Motsatsen till diskriminering är privilegium. Att bli diskriminerad eller priviligierad kan vara helt slumpartat. Det är ett lotteri där vi föds med olika förutsättningar. Som priviligierad behöver man inte bli ifrågasatt, utsatt eller uttittad. Som priviligierad blir man både sedd och hörd, känna sig trygg och representerad.

Makt är nära sammankopplat till privilegier. Vad innebär det att bära på en uppsättning privilegier och vad gör privilegierna med oss som individer? Att erkänner sina privilegier kan vara betungade, skamfyllt och ångestframkallande. I privilege booth har du möjligheten att anonymt samtala om din privilegie-position, om skam och skuld, men också försöka gå bortom dessa känslor för att försöka omvandla privilegie-skammen till ett privilegie-ansvar.

Vad kan du göra med den makt du har? Hur kan du med din privilegie-position bidra till ett mer inkluderande och jämlikt samhälle?

Privilege booth och de diskussioner som kommer ske är en del av Hanna af Ekströms forskning i Normkritisk design med fokus på funktionsnormer.

Privilege booth har både drop in och bokade tider under Design week 2018 på HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. HDK ligger på Kristinelundsgatan 8 och Privilege booth är placerat i entréplan.

Drop in tider till Privilege booth är Mån 22 okt kl 17-20, Tors 25 okt kl 17-20, Fre 26 okt 17-20. Varje session håller på i ca 30 min. Om du vill boka tid anmäl dig dig då här: https://doodle.com/poll/rxgiyhrzwc33yaa4

Som tack för ditt privilegie-erkännande erhåller du en gåva.