FUNKTEK

funktek_logo_and_description

Museer ska vara till för alla. Därför ska de vara tillgängliga för alla. Alla har lika stor rätt att delta i och skapa kulturen! Men många museer dras med otillgängligheter av olika slag. För vissa människor innebär det att det blir svårare att ta del av det som finns på museer. För andra blir det rent av omöjligt. Detta ville Funktek ändra på.

Funktek var ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden som verkade mellan åren 2014-2017 i samarbete med Utopia, Göteborgs Stadsmusuem, Rise institutet, Riksutställningar och Mistra Urban Futures. Funktek handlade om att alla ska kunna gå på och uppleva museum. För att det skulle bli möjligt behövde vi veta vad olika människor med olika funktionsvariationer tyckte, tänkte och ville ha!

Därför anställde Funktek personer med olika funktionsvariationer för att utvärdera tillgängligheten på Göteborgs stadsmuseum. Vi kallade det att jobba som Funktek–pilot. Genom att göra olika workshops tillsammans fick vi nya kunskaper. Vi ville att dessa kunskaper skulle förändra sättet Göteborgs stadsmuseum planerar och bygger utställningar på. Så att framtidens museer blir mer tillgängliga för fler människor. Vi ville inte skapa fler särlösningar, vi ville skapa lösningar.

Funktek resutluterade i att fler utställningar på Göteborgs Stadsmusuem blev tillgängligare men också i handboken Bara Gör som du kan ladda ner här: http://www.funktek.se/handbocker/

För mer info: http://www.funktek.se/hem/