From Portfolio

FUNKTEK

funktek_logo_and_description

Museer ska vara till för alla. Därför ska de vara tillgängliga för alla. Alla har lika stor rätt att delta i och skapa kulturen! Men många museer dras med otillgängligheter av olika slag. För vissa människor innebär det att det blir svårare att ta del av det som finns på museer. För andra blir det rent av omöjligt. Detta ville Funktek ändra på.

Funktek var ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden som verkade mellan åren 2014-2017 i samarbete med Utopia, Göteborgs Stadsmusuem, Rise institutet, Riksutställningar och Mistra Urban Futures. Funktek handlade om att alla ska kunna gå på och uppleva museum. För att det skulle bli möjligt behövde vi veta vad olika människor med olika funktionsvariationer tyckte, tänkte och ville ha!

Därför anställde Funktek personer med olika funktionsvariationer för att utvärdera tillgängligheten på Göteborgs stadsmuseum. Vi kallade det att jobba som Funktek–pilot. Genom att göra olika workshops tillsammans fick vi nya kunskaper. Vi ville att dessa kunskaper skulle förändra sättet Göteborgs stadsmuseum planerar och bygger utställningar på. Så att framtidens museer blir mer tillgängliga för fler människor. Vi ville inte skapa fler särlösningar, vi ville skapa lösningar.

Funktek resutluterade i att fler utställningar på Göteborgs Stadsmusuem blev tillgängligare men också i handboken Bara Gör som du kan ladda ner här: http://www.funktek.se/handbocker/

För mer info: http://www.funktek.se/hem/

 

ABOUT THIS BLOG

This blog in a window for me,to you, where I collect inspiration in my PDH studies about participatory design, normcritics and disability at the design department at HDK, the academy for Design and Crafts at Gothenburg University, Sweden.

THE SECRET FASHION COUNCIL

PENDEL
BEN
BILD2
svartvitorginalhålla
SVARTVIT6
hannaafekstrom_photo_williamolebring
The secret fashion council gallery

 

hannaafekstrom_photo_williamolebringThe Secret Fashion Council förenar spiritualitet med mode, konst och design. Den här smyck- eskollektionen påvisar sambanden mellan parapsykologi och kvantfysik, baserat på forskning om materia och energi. Enligt kvantfysiken är allt i universum uppbyggt av vibrationer och många tror att mediala människor har förmågan att känna av dessa. Genom att använda metafy- siska färdigheter från ett medium, erbjuder The Secret Fashion Councils smyckeskollektion att få sitt smycke “avläst” och utvärderat på ett mycket speciellt sätt, där mediet siar om bärarens andliga förflutna, nutid och framtid. Syftet med kollektionen är att initiera bäraren till tidig- are outforskade andliga områden. Förhoppningarna är att detta kommer vidga konsumentens förståelse om att föremål inte bara är köpbara livlösa ting, utan något som innehåller lite av dig, mig och allt.

YOURS SINCERELY AUBREY BEARDSLY (2011)

maskbracelet

portfoliointernet5

I mitt kandidatarbete på smyckekonstlinjen på HDK, högskolan för design och konsthantverk inspirerades jag av illustratören Aubrey Beardsley. Beardsley var en av de mest kontroversiella konstnärerna under art nouvou perioden i England i början vid sekelskiftet 1900.  Hans illustrationer utmärks av starka kontraster mellan vita ytor och svarta fält. De kännetecknas ofta av mörka undertoner och symbolism. Beardsley inspirerades av japanska träsnitt, sagor och myter.

I mitt examensarbete arbetade jag, liksom Beardsley grafiskt i svart och vitt, på papper med svart bläck, har min hud fungerat som papper och smyckena i stålcat jewelry. bild på flicka som har ett smycke runt halsen och där en katt sitter på hennes huvud. och textil som det svarta bläcket. Sättet att arbeta med monotona rörelser som att sy och hand såga mina smycken blev som en meditation. Jag lät mitt undermedvetna arbeta i takt med kroppens rörelser. Jag hittade gömda minnen och bevarade dem i smyckena. Jag skissade direkt i materialen och eftersom processen gick så långsamt hade jag tid att verkligen tänka hur jag vill mina smycken skall vara utformade.

Det kändes som om Aubrey Beardsley var en av de saknade länkarna till att de författare, konstnärer och musiker som jag har uppskattat under lång tid. Denna upptäckt tror jag inte att jag funnit om jag inte hängivit mig åt slumpen. Likt boken om Alice i underlandet följde jag efter en mental vit kanin och ramlade ner i ett djupt hål. På botten av hålet hittade jag en ny värld och en större förståelse om mig själv.

beardsley_pics